Astrologiska januari startar 2023

Året börjar direkt med en ganska intensiv konstellation. Det är Venus och Pluto som står i konjunktion på Stenbockens sista grader den 1 januari. Mars och Merkurius är båda retrograda, och Solen står i kvadratur med Kiron (sårade helaren i Oxen) en dag senare.